Sklep kruszyna.net Wrocław
Ostrzeżenie: Używamy cookies (ciasteczka) Wykorzystujemy je w celach statystycznych i reklamowych, oraz w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Ciasteczka cookies mogą być wyłączone w ustawieniach przeglądarki, brak zmiany ustawień oznacza zgodę a używanie plików cookies. Więcej

Akceptuję
Zwroty i reklamacje

1. Zwroty

Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) z dnia 10 marca 2003 r.: Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144, poz. 1204), są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność. Art. 7 ust. 1 Ustawy mówi, że: Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1

UWAGA:

Wszelkie zamieszczone w www.kruszyna.net znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli. W sklepie www.kruszyna.net zostały umieszczone w celach informacyjnych. Opisy oraz zdjęcia produktów w sklepie www.kruszyna.net mają charakter informacyjny. Sklep www.kruszyna.net (Kruszyna Spółka Jawna) nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez producenta w kompletacji, zmianie kolorystyki oraz za drobne różnice w parametrach urządzeń.

2. Gwarancja

Wszystkie produkty w sklepie www.kruszyna.net posiadają gwarancję. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (faktura), który należy okazać. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta.

2. Reklamacja

Zgłoszenie reklamacji zakupionego towaru można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@kruszyna.net z dokładnym opisem usterki lub wady a jeśli to możliwe z załączeniem fotografii.
Reklamowany towar należy odesłać na własny koszt w komplecie z pełną otrzymaną dokumentacją na adres:

KRUSZYNA Firma Spółka Jawna
HURTOWNIA WROCŁAW
ul. Strzegomska 145
54-428 Wrocław

Koszty wysyłki towaru w przypadku uznania zasadności reklamacji będą zwrócone reklamującemu.
Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w ciągu 14 dni. Naprawy gwarancyjne będą realizowane w możliwie najkrótszym terminie określonym protokołem rozpatrzenia reklamacji.